• Banner Zandvoorts Museum2019 4
  • Zandvoorts Museum

Goed nieuws

Het Zandvoorts Museum is verzelfstandigd per 1 januari 2018. Dat heeft heel wat voeten in aarde gehad, op het gebied van bedrijfsvoering, afspraken met gemeente en andere partijen, het stichting bestuur en het vrijwilligersteam.

Daarnaast is het museum uit een steekproef gekomen voor een audit vanuit het landelijk Museumregister. Deelname aan de audit is verplicht, ondanks de hoeveelheid werk die al in de verzelfstandiging van het museum ging zitten.


Een audit is geen kleinigheid. Er moet voldaan worden aan de museumnorm. Dat houdt in, collectiebeheer, publieksbegeleiding en bedrijfsvoering. Beleidsstukken over educatie, presentatie, bedrijfsplan, ethische code en communicatie. Maar ook het klimaat- en lichtplan, collectieplan en de conservering enz. “We zijn geslaagd! We mogen met trots zeggen dat we  kunnen doorgaan als officieel geregistreerd museum inclusief het gebruik van de museumkaart”, aldus directeur Hilly Jansen.

De uitslag van de audit:
Het bestuur van Museumregister Nederland heeft met aandacht kennis genomen van het rapport waarin de bevindingen staan van de betrokken auditor en de registratiecommissie. Het bestuur bekrachtigt bij deze de conclusie van de registratiecommissie: Positieve voltooiing van de toetsing voor registratie van Zandvoorts Museum.
Mede namens de auditoren en de registratiecommissie feliciteren wij u van harte met dit positieve resultaat. Graag benadrukken wij ook onze waardering voor uw grote inzet bij dit traject. U ontvangt een certificaat waarop de herijking van uw registratie in het Museumregister wordt bevestigd. Een overzicht van alle geregistreerde musea staat op onze website, onder ‘Geregistreerde musea’.

Met vriendelijke groeten en hoogachting, namens het bestuur van Museumregister Nederland