1722 - 2022 is 300 JAAR PAULUS LOOT

Paulus Loots Buitententoonstelling

Op 6 november 2022 was het precies 300 jaar geleden dat de Amsterdamse koopman Paulus Loot op een openbare veiling de Heerlijkheid Zandvoort van de Staten-Generaal kocht. Zandvoort was in die tijd een armoedig oord achter de duinen, maar Paulus Loot renoveerde de kerk en zorgde voor meer welvaart. Hij was tot zijn dood ‘Heer van Santvoort’.

Met deze kleine expositie willen we vertellen wie Paulus Loot was. De buitenpanelen over Paulus Loot zijn vandaag geplaatst. Vanaf 7 december kunt u de originele kwitantie van de aankoop van Zandvoort bekijken in de vitrine in het Zandvoorts Museum. Dit unieke - 300 jaar oude - document is nog nooit geëxposeerd en in bruikleen van het Noord Hollands Archief.