Schenken

Bent u iemand die graag actief betrokken wil zijn bij onze (kunst)geschiedenis en cultureel erfgoed? Met uw schenking kunt u ervoor zorgen dat het Zandvoorts Museum ook voor volgende generaties toegankelijk en springlevend blijft. U levert daarmee een essentiële bijdrage. Elke bijdrage is welkom! 
 

Eénmalig schenken 

Wilt u geen Vriend worden maar wel een eenmalige schenking doen? Daar zijn wij ook heel blij mee. Doneer rechtstreeks door de QR-code te scannen en te betalen met uw bank-app, banknummer NL31INGB008155610 of doneer met iDeal hieronder. 

Doneren met iDeal 

Schenken met belastingvoordeel 

Wilt u ons voor een langere periode steunen? Om de gift te kunnen aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting, dient uw periodieke gift voor vijf jaar of langer schriftelijk te worden vastgelegd. 
Wilt u hier meer over weten neemt u dan telefonisch contact op met onze penningmeester Peter van Delft via 06-42584216 of mail naar p.vandelft@ziggo.nl 

Nalaten

Het Zandvoorts Museum in uw testament 
Met een legaat of nalatenschap kunt u ervoor zorgen dat ook de volgende generaties in het Zandvoorts Museum kennis kunnen maken met onze bijzondere Zandvoortse(kunst)geschiedenis. Zo krijgen ook toekomstige bezoekers een nieuwe kijk op het heden via het verleden, en leeft de geschiedenis voort. U kunt hieraan een essentiële bijdrage leveren.  

Hoe kunt u nalaten aan het Zandvoorts Museum? 
Er zijn verschillende mogelijkheden om na te laten aan het Zandvoorts Museum. Elke vorm is zeer welkom en wij kunnen u helpen om uw persoonlijke wensen te realiseren. 

Legaat 
Hierbij legt u in uw testament vast dat het Zandvoorts Museum na uw overlijden een bepaald bedrag, een effectenportefeuille of onroerend goed ontvangt. Dit noemen we een legaat. U kunt ook een percentage van uw nalatenschap in de plaats van een bepaald bedrag opnemen.  

Erfstelling 
Het is ook mogelijk om het Zandvoorts Museum tot (mede-)erfgenaam te benoemen in uw testament. Het Zandvoorts Museum ontvangt dan (een deel van) de uiteindelijke opbrengst van uw nalatenschap, naast uw familieleden, vrienden en andere goede doelen. Dit heet een erfstelling. 

Vrijstelling van belasting 
Normaal wordt er over een nalatenschap belasting geheven: de erfbelasting. Deze kan oplopen tot veertig procent. Het Zandvoorts Museum is, net als veel andere goede doelen, geheel vrijgesteld van erfbelasting, omdat zij is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dus of het nu om een groot of een klein bedrag gaat, uw volledige gift komt ten goede aan het Zandvoorts Museum. 

Speciale wensen 
U kunt ook kiezen voor een speciale bestemming waar u aan nalaat. Dat kan iets zijn wat u heel belangrijk vindt of waar uw hart naar uitgaat, zoals een educatief programma of een bijdrage aan de wisseltentoonstellingen of behoud van de collectie. 

Wij kunnen met u de doelstelling en wensen bespreken op het gebied van nalaten. Ook kunnen wij u helpen bij de keuze van een betrouwbare notaris. Een deskundige notaris kan u adviseren over de inrichting van uw testament en uiteindelijk uw testament opmaken. Hij of zij kan u informeren over alle mogelijkheden en adviseren over de beste manier om uw persoonlijke wensen vast te leggen. 

Heeft u het Zandvoorts Museum opgenomen in uw testament? Laat het ons weten. U kunt een kopie van het gedeelte van uw testament opsturen waarin u het Zandvoorts Museum benoemt. Wanneer u ons in uw testament heeft opgenomen, nodigen wij u graag uit voor speciale bijeenkomsten. 

Informatie 
Heeft u vragen of wilt u een oriënterend gesprek? Neemt u dan contact op met onze penningmeester Peter van Delft. Hij bespreekt met u en/of uw notaris graag uw wensen en mogelijkheden om het Zandvoorts Museum in uw testament op te nemen.  
 
Telefoon: 06-42584216 of mail naar p.vandelft@ziggo.nl 

Fiscaal voordeel 
Het Zandvoorts Museum staat geregistreerd als een Culturele ANBI. Een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting. Voor een begunstiger betekent de ANBI-status fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. 

Wat betekent dit voor eenmalige schenkers? 

Dankzij onze ANBI-status levert schenken fiscale voordelen op voor particulieren en bedrijven. In vergelijking met een gewone ANBI levert een schenking aan een Culturele ANBI zelfs meer voordeel op dankzij de 25% extra aftrek die geldt bij schenken aan deze ANBI. 
Ons ANBI-nummer is 858201343. 

Een gewone gift kan bijvoorbeeld een maandelijkse, jaarlijkse of eenmalige gift zijn. Gewone giften moeten wel aantoonbaar zijn voor de Belastingdienst. Dit kan bijvoorbeeld via een afschrift van de bankrekening. Als eenmalige schenker of vriend komt u in aanmerking voor de fiscale voordelen die gelden voor een gewone gift, want ook deze is aftrekbaar. 

Om meer fiscaal voordeel te kunnen ontvangen en zonder drempelbedrag te kunnen doneren, kunt de donaties vastleggen als periodieke schenking met een minimum van vijf jaar. Deze schenking is volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Een periodieke schenking moet hiervoor vastgelegd worden in een overeenkomst. Deze overeenkomst ontvangt u na aanmelding bij het Zandvoorts Museum. 

Kijk hier voor meer informatie. 

Kaartverkoop

Reserveer alvast een plekje op een dag en een tijdstip waarop het u uitkomt.