Het Zandvoorts Museum huldigt de gedachte dat de geschiedenis van Zandvoort gemaakt is en wordt door al degenen die met Zandvoort te maken hebben. Daardoor hebben zij recht dat hun geschiedenis wordt gekoesterd en voor een ieder beschikbaar wordt gesteld. De door het museum gedigitaliseerde voorwerpen en foto’s is om die reden vrij toegankelijk voor een ieder. Een gebaar dat door velen op prijs wordt gesteld. Hierdoor wordt tevens de inzet van de vele vrijwilligers van het museum recht gedaan immers door het publiceren van de door hen ingebrachte gegevens en verklarende tekst, is hun belangrijke werk direct voor een ieder waarneembaar. Voor het gebruik van het digitale materiaal legt het museum geen beperkingen op. Naar de mening van het museum betreffen het “slechts” digitale afbeeldingen en gaat het niet om de originele afbeelding of voorwerp zelf. Zaken die niet via de website worden aangeboden (wo gedigitaliseerde films) zijn niet voor anderen dan medewerkers van het museum direct beschikbaar. Dat neemt niet weg dat in overleg en onder voorwaarden de mogelijkheid bestaat deze wel met elkaar te delen. Wel zal het Zandvoorts Museum, mede naar aanleiding van deze brief, de website aanpassen en een richtlijn tav de gedigitaliseerde plaatsen waarin gebruik op niet commerciële basis is toegestaan en dat bij publicatie bronvermelding wordt verzocht. Gebruik op commerciële basis is slechts toegestaan na overleg met en schriftelijke toestemming door het Museum.

Kaartverkoop

Reserveer alvast een plekje op een dag en een tijdstip waarop het u uitkomt.