Zandvoorts Museum heeft de status culturele ANBI.


ANBI

Het Zandvoorts Museum staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent, dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. De ANBI-status maakt het mogelijk als schenker gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet. Iedere euro van uw bijdragen komt volledig ten goede aan het museum. De status geeft het Zandvoorts Museum ook verplichtingen om transparant voor schenkers te werk te gaan. Hieronder vindt u een aantal gegevens.

Zandvoorts Museum heeft sinds 1 januari 2018 de status culturele ANBI.

Doelstelling

Het Zandvoorts Museum stelt zich ten doel om een zo breed mogelijk publiek te interesseren in het cultureel erfgoed van Zandvoort. Om dit te bereiken beheert het museum een zo groot mogelijke collectie, biedt het museum een vaste presentatie en organiseert tijdelijke tentoonstellingen en (educatieve activiteiten en zoekt het museum naar samenwerkingspartners in de Metropoolregio Amsterdam en daarbuiten.

Beloningsbeleid

De werkzaamheden van de bestuursleden zijn onbezoldigd.

Beloning van het personeel

Het museum ontvangt een beperkte bijdrage van de gemeente en is daarom voor de bedrijfsvoering gedeeltelijk afhankelijk van de inkomsten van fondsen, bezoekers, activiteiten en vriendenbijdragen. Voor de inzet van de vrijwilligers toont het museum zijn waardering in het bieden van een plezierige werkomgeving, gratis koffie en thee, en gratis toegang tot alle tentoonstellingen en activiteiten binnen het museum. Daarnaast organiseert het museum jaarlijks, een gezellig cultureel uitstapje, een BBQ, een kerstbijeenkomst en een attentie bij bepaalde gelegenheden.

  • KVK nummer: 70226547
  • RSIN: NL 858201343B01
  • BTW nummer: NL858201343B01
  • Bankrekeningnummer: NL31INGB0008155610

Activiteiten

Het verzamelen, beheren en delen van erfgoed van de gemeente Zandvoort.
Voor meer informatie over het beleid van het Zandvoorts Museum kunt u ons beleidsplan lezen; Beleidsplan Zandvoorts Museum 2022-2025 .

Doneren

Draagt u het Zandvoorts Museum een warm hart toe? Help het Zandvoorts Museum bij het behouden en promoten van het culturele erfgoed van Zandvoort. Doe een donatie om onze tentoonstellingen te verbeteren, educatieve programma’s te ontwikkelen en ons museum toegankelijk te houden. Elke bijdrage, groot of klein, is waardevol. Samen bewaren we de geschiedenis en cultuur van Zandvoort voor toekomstige generaties. Doneer hieronder en wij zijn bijzonder dankbaar voor uw steun!

Verantwoording

Contactgegevens

Email: info@zandvoortsmuseum.nl
Telefoonnummer: 0232050972

Postadres

Stichting Zandvoorts Museum
Swaluestraat 1
2042 KA Zandvoort

Museum Bestuurssamenstelling

  • Karina Tan – Voorzitter
  • Peter van Delft – Penningmeester
  • Bob Crezee – Secretaris
  • Overige bestuursleden; Maarten Koper en Ivette Schrijver

Kaartverkoop

Reserveer alvast een plekje op een dag en een tijdstip waarop het u uitkomt.